เสื้อยืด 3D - ใบหน้าสัตว์

เสื้อยืด 3D หน้าสัตว์ - เสื้อ ECO ไฮเทคที่มีแรงจูงใจจากสัตว์มีพื้นเพมาจากสหรัฐอเมริกาด้วยสีออร์แกนิกย้อมด้วยมือ