เซ็นเซอร์เตือนภัยการล่าสัตว์

ระบบเตือนภัยการล่าสัตว์แบบไร้สาย (เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว + ตัวรับ) พร้อมเสียงการสั่นสะเทือนและไฟ LED แจ้งเตือนการเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่มีการตรวจสอบ