บอร์ดแสดงผล LED และแผงป้าย

บอร์ดแสดงผล LED และแผงป้าย✅ - ป้ายข้อมูลในร่มและกลางแจ้งสีเดียวหรือหลายสีซึ่งคุณสามารถตั้งค่าข้อความหรือรูปภาพของคุณเองได้