ปลูกหลอดไฟ - Hydroponic

ปลูกหลอดไฟ - Hydroponic สำหรับพืชเป็นวิธีที่เหลือเชื่อในการปลูกพืชในบ้านเพื่อส่งเสริมและรักษาการเจริญเติบโตของพืชสูงสุด