กระดานวาดภาพแอลซีดี

กระดานวาดภาพ LCD - แท็บเล็ตวาดภาพดิจิทัลมหัศจรรย์ (แผ่นสเก็ตช์ภาพ) - กระดานเขียนภาพประกอบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่มีแท็บเล็ตขนาดต่างกัน