ภาพวาดฝาผนังโลหะ ศิลปะ 3 มิติ

ภาพวาดโลหะ 3 มิติ - ศิลปะตกแต่งผนังด้วยโลหะ (สีเงินหรืออลูมิเนียม) พร้อมไฟพื้นหลัง LED + รีโมทคอนโทรลในสี RGB 20 สี