โต๊ะหลุมไฟแก๊ส

โต๊ะหลุมไฟแก๊ส - เตาผิงโพรเพนกลางแจ้งเหมาะสำหรับสวนหรือระเบียง - เตาผิงคอนกรีตหรูหรา - หลุมไฟบนโต๊ะแบบพกพา