แผนที่ไม้ธรรมชาติ 2 มิติ

แผนที่ไม้ธรรมชาติสีเดียว 2 มิติบนผนังเป็นของตกแต่งผนังไม้ สีไม้ที่แตกต่างกันให้เลือกและขนาดตั้งแต่ 100 ถึง 300 ซม.