ถาดใส่เอกสารสุดหรู

ถาดใส่เอกสารสุดหรู - ตัวจัดถาด Letter (กระดาษ) สำหรับโต๊ะทำงาน ถาดไม้และหนังวางซ้อนกันได้ - ทำด้วยมือ