กำไล LED

กำไล LED - ไวต่อเสียงกระพริบตามจังหวะดนตรี เป็นศูนย์กลางของความสนใจและเป็นดาวเด่นของทุกฝ่าย