มินิเป่าลมสำหรับเครื่องดื่ม

สินค้าเป่าลมขนาดเล็ก เช่น ลอยน้ำ ที่วางเครื่องดื่มเป่าลม หรือที่วางเครื่องดื่มริมสระน้ำ อ่างน้ำร้อน ฯลฯ ในรูปแบบต่างๆ (เปลวไฟ เป็ด) สามารถพบได้ในสต็อกของเรา